9:00 - 10:00
Rejestracja uczestników Kongresu
10:00 – 10:20

Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Oficjalne otwarcie Kongresu
10.20 – 10.40
Ceremonia podpisania Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni
10.40 – 12.10

Dyskusja panelowa Społeczna Odpowiedzialności Nauki – III misja uczelni

 1. Piotr Krasiński, Dyrektor Działu Rozwoju Kadry Naukowej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 2. Anna Kiryjow-Radzka, Prezes Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”
 3. Monika Wiśniewska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Społeczeństwo i Nauka SPiN, Dyrektor Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy” w Toruniu
 4. Monika A. Koperska, Prezes Stowarzyszenia „Rzecznicy Nauki”
 5. Krzysztof Bielawski, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką, Uniwersytet Gdański

Moderator: Tomasz Rożek

12:10 – 12:30
 Przerwa kawowa
Sesje tematyczne odbywające się równolegle
12.30 – 14.00
Organizator: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Inżynierowie z piaskownicy, studenci – seniorzy, czyli o niestandardowych odbiorcach szkolnictwa wyższego

Prowadzący: Piotr Krasiński, Dyrektor Działu Rozwoju Kadry Naukowej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

12.30 – 14.00
Organizator: Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki

R&D popularyzacji nauki (czas trwania: 1 godz.)

Prowadzący: Mariusz Gogól, Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy

Finansowanie przez popularyzacje? (czas trwania: 30 minut)

Prowadzący: Monika A. Koperska, Prezes Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki

12.30 – 14.00
Organizator: Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”

Społeczna Odpowiedzialność Komunikacji. Prezentacja badań naukowych w mediach

Prowadzący: Beata Czechowska-Derkacz, Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”, Uniwersytet Gdański

12.30 – 14.00
Organizator: Forum Uniwersytetów Zaangażowanych

Społeczne zaangażowanie uczelni w praktyce krajowej i międzynarodowej

Paneliści:
 1. Colm O’Hehir, Campus Engage, Irish Universities Association
 2. Jan-Gustav Strandenaes, Ekspert i konsultant ONZ ds. celów zrównoważonego rozwoju, Norwegia
 3. Krzysztof Bielawski, Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego
 4. Anna Giza-Poleszczuk, Uniwersytet Warszawski
 5. Konrad Maj, Kierownik Centrum Innowacji SWPS
Moderator: Joanna Morawska-Jancelewicz, Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu
panel prowadzony w j. angielskim
12.30 – 14.00
Organizator: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Społeczna Odpowiedzialność – znaczenie dla uczelni i sposoby wdrażania

Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju

Debata z udziałem rektorów szkół wyższych

Moderator: Piotr Wachowiak, Prorektor ds. nauki i rozwoju Szkoły Głównej Handlowej

14.00 – 15.00
 Lunch
Sesje tematyczne odbywające się równolegle
15.00 – 16.30
Organizator: Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych

Wiedza-umiejętności-kompetencje. Innowacyjny model współpracy międzysektorowej dla rozwoju polskiego rynku kapitałowego

Prowadzący: Joanna Kurowska-Pysz, Doradca Zarządu GPW SA ds. Finansowania Grantowego, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
15.00 – 16.30
Organizator: Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”

Komunikowanie i raportowanie działań z obszaru społecznej odpowiedzialności - wyzwania dla naukowców i działów promocji

Prowadzący: Anna Rolczak, Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”, Uniwersytet Łódzki

15.00 – 16.30
Organizator: Forum Uniwersytetów Zaangażowanych

Strategie budowania relacji z otoczeniem społecznym. Kompetencje pracownika uczelni w relacjach z jej partnerami

Prowadzący:
 1. Beata Pituła, Dyrektor Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych, Politechnika Śląska
 2. Barbara Grzyb, Politechnika Śląska
15.00 – 16.30
Organizator: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Forum Festiwali Nauki

Prowadzący: Piotr Ziółkowski, Dyrektor Biura Programów i Przedsięwzięć Ministra, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

15.00 – 16.15
Organizator: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Odpowiedzialna uczelnia – znaczenie dla interesariuszy

Moderator: Marcin Geryk, Uniwersytet Jagielloński, założyciel i Kanclerz Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku i Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 
16.15 – 17.30

Odpowiedzialna uczelnia – wdrażane praktyki
Prezentacja katalogu dobrych praktyk uczelni

Moderator: Ewa Jastrzębska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

17.30 - 17.40
Podsumowanie sesji
Anna Siejda, Dyrektor Biura Ministra, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Koordynator Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Uczestnicy proszeni są o przybycie na miejsce Wydarzenia z co najmniej 45 minutowym wyprzedzeniem

Organizatorzy